ຢາກິ101

ປີ້ງຢ້າງສະໄຕ໋ຣຍີ່ປຸ່ນ

ຮ້ານບຸບເຟ ຢາກິ101 ປີ້ງຢ້າງສະໄຕ໋ຣຍີ່ປຸ່ນ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານອາຫານແບບສະໄຕ໋ຣຍີ່ປຸ່ນທີ່ທ່ານສາມາດຮັບປະທານໄດ້ຕາມໃຈມັກຂອງທ່ານ! ຍາກິນິກູ ສໍາລັບຄົນຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ"ປີ້ງຢ້າງ" ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນໃນການນໍາໃຊ້ສ່ວນປະກອບສົດໃນການປີ້ງຢ້າງບາບີຄີວ, ສຳລັບຮ້ານບຸບເຟຢາກິ101 ປີ້ງຢ້າງສະໄຕ໋ຣຍີ່ປຸ່ນ ຂອງພວກເຮົາເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບປະທານແລ້ວຈະສຳຜັດໄດ້ເຖິງຄວາມສົດໃໝ່ຂອງລົດຊາດບາບີຄິວ.

ປີ້ງຢ້າງສະໄຕ໋ຣຍີ່ປຸ່ນ

495/1 ຖ.ດອນນົກຂຸ້ມ, ບ.ດອນນົກຂຸ້ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

Tel: +856 21 48-6077 and 020-2988-2333