ສັດປີກ

ເມື່ອທ່ານເລືອກຜະລິດຕະພັນສັດປີກ, ຈະບໍ່ໄດ້ເລືອກທີ່ຂະໜາດການຕັດທີລະອຽດ, ແຕ່ບໍ່ວ່າທ່ານຈະນຳໄປປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານເຊັ່ນ: ອົບ, ປີ້ງ, ທອດ, ຕົ້ມ ແລະ ຕຸ໋ນ ມັນລ້ວນແຕ່ເປັນຂັ້ນຕອນງ່າຍດາຍໃນການກະກຽມຜະລິດຕະພັນສັດປີກ, ນອກຈາກນີ້ສັດປີກຢັງເປັນຊີ້ນທີ່ເຮັດອາຫານໄດ້ງ່າຍແລະວ່ອງໄວ, ແລະສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ເວລາໃນການປຸງລົດຊາດບໍ່ດົນ, ນີ້ເປັນພຽງສະພາບລວມທົ່ວໄປຂອງລາຍການຜະລິດຕະພັນສັດປີກຂອງພວກເຮົາ, ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນສະເພາະໃດໜຶ່ງກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກ, ພວກເຮົາຈະຍິນດີທີ່ຄອຍໃຫ້ບໍລິການທ່ານ.

ຜະລິດຕະພັນສັດປີກຂອງພວກເຮົາມາຈາກໃສ:

  • ໄທ
  • ທ້ອງຖິ່ນ

// ໄກ່ງວງ

ເມື່ອທ່ານເລືອກຜະລິດຕະພັນສັດປີກ, ຈະບໍ່ໄດ້ເລືອກແຕ່ສະເພາະ ຂະໜາດການຕັດທີ່ລະອຽດຫຼືບໍ່, ແຕ່ບໍ່ວ່າທ່ານຈະນຳໄປປຸງແຕ່ງເຮັດອາຫານເຊັ່ນ: ອົບ, ປີ້ງ, ທອດ, ຕົ້ມ ແລະ ຕຸ໋ນ ມັນກໍ່ເປັນຂັ້ນຕອນງ່າຍດາຍໃນການກະກຽມຜະລິດຕະພັນສັດປີກໃຫ້ເປັນທີ່ນິຢົມຄືກັບໄກ່ງວງ.

 

ຂົ້ວ

ເປັນໂຕ

turkey (whole)

ຜະລິດຕະພັນ

ໄກ່ງວງເປັນໂຕ


// ໄກ່    

ເມື່ອທ່ານເລືອກຜະລິດຕະພັນສັດປີກ, ຈະບໍ່ໄດ້ເລືອກແຕ່ສະເພາະ ຂະໜາດການຕັດທີ່ລະອຽດຫຼືບໍ່, ແຕ່ບໍ່ວ່າທ່ານຈະນຳໄປປຸງແຕ່ງເຮັດອາຫານເຊັ່ນ: ອົບ, ປີ້ງ, ທອດ, ຕົ້ມ ແລະ ຕຸ໋ນ ມັນເປັນຂັ້ນຕອນງ່າຍດາຍໃນການກະກຽມຜະລິດຕະພັນສັດປີກ, ນອກຈາກນີ້ສັດປີກຢັງເປັນຊີ້ນທີ່ເຮັດອາຫານໄດ້ງ່າຍແລະວ່ອງໄວ, ແລະສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ເວລາໃນການປຸງລົດຊາດບໍ່ດົນ.

 

ຊີ້ນສ່ວນໄກ່    

 

ຕັດສົດ

ນ່ອງໄກ່
ປີກເຕັມ
ຂາໄກ່ຕິດສະໂພກ
ປີກກາງໄກ່
ຕີນໄກ່

ຊີ້ນໄກ່ຕັດ ແຊ່ແຂງ

ປີກໄກ່    
ກົກປີກໄກ່    

chicken whole wing
chicken bone in leg
chicken middle wing
chicken feet

ຊີ້ນໄກ່ບໍ່ຕິດກະດູກ

ຕັດ

ເອິກໄກ່
ສັນໃນໄກ່

 

 

ໄກ່ບົດ

chicken mince

ຕັດ

ປົກກະຕິ    


ເຄື່ອງໃນໄກ່    

ຜະລິດຕະພັນ

ຕັບໄກ່ - ຕັດເປັນຕ່ອນ
ກະເພາະໄກ່ - ຕັດເປັນຕ່ອນ

chicken gizzard
 

 

ເອັນໄກ່    

chicken tendon

ຕັດ

ເອັນໄກ່ - ຕັດເປັນຕ່ອນ


ໄກ່ໝັກຊ໋ອດ

ຜະລິດຕະພັນ

ຊີ້ນໄກ່ໝັກຊ໋ອດ - ບາບີຄິວ
ຊີ້ນໄກ່ສຽບໄມ້ - ບາບີຄິວ
ໄສ້ກອກໄກ່

marinated chicken
chicken bbq skewers
 

// ເປັດ

ເປັດມີຊີ້ນສີເຂັ້ມ ແລະ ເມື່ອນຳມາປຸງເປັນອາຫານຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລົດຊາດເຂັ້ມຂຸ້ນຍິ່ງຂື້ນ, ທ່ານຢັງສາມາດນຳໄປປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ: ຂົ້ວ, ອົບ, ປີ້ງ, ທອດ, ແກງ ແລະ ຕຸ໋ນ, ມີລົດຊາດແຊບ!

 

ເປັດເປັນໂຕ

ຕັດ

ເປັດເປັນໂຕ - ເກຣດA
ເປັດເປັນໂຕ - ຕິດຫົວ ແລະ ຕີນ


ຊິ້ນສ່ວນເປັດ

ຕັດ

ເອິກເປັດ
ຂາເປັດຕິດສະໂພກ
ອົກເປັດຮົມຄັວນ


 

ເຄື່ອງໃນເປັດ

ຜະລິດຕະພັນ

ຕັບເປັດ


ທ່ານກຳລັງຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ບໍ່? ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.