ຊື່ *
ຊື່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທຸລະກິດທ່ານ.

ບໍລິສັດ ດີລັກຟູດ ກຣຸ໊ບ (DFG)

495 ຖະໜົນ ດອນນົກຂຸ້ມ,
ບ້ານ ດອນນົກຂຸ້ມ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

Tel: 856-2148-6060
Tel: 856-2148-6061
Tel: 020-2988-4000

Fax. : 856-2148-6065