ອາຫານທະເລ

ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດລາຍໃຫຍ່ບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ນໍາເຂົ້າອາຫານທະເລແຊ່ແຂງໂດຍກົງໃນສະຫະລັດອະເມລິກາ, ຜູ້ຊື້ອາຫານທະເລຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບໂຮງງານທົ່ວທຸກມູມໂລກທີ່ມີທັງອາຫານທະເລທີ່ຫາໄດ້ຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ລ້ຽງເອົາແບບກະສິກໍາທຸກປະເພດ ແລະ ພວກເຮົາຍັງຄົງມີສິນຄ້າອາຫານທະເລຈຳນວນຫຼາຍໃນການຈັດຈຳຫນ່ານໃນລາຄາຂາຍສົ່ງ.

ອາຫານທະເລຂອງພວກເຮົາມາຈາກໃສ:

  • ການາດາ
  • ນໍເວ
  • ໄທ
  • ຫວຽດນາມ
  • ຍີ່ປຸ່ນ

//  ປາ

ເມື່ອເລືອກຊື້ປາ ທ່ານຕ້ອງເລືອກຊະນິດ, ກິ່ນ, ລົດຊາດ ແລະການຫຸ້ມຫໍ່ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຄວາມອ່ອນນຸ່ມ ຫຼື ລົດຊາດທີ່ອ່ອນນຸ່ມ, ຄວາມແນ່ນຂອງຊີ້ນປາກໍເປັນສິ່ງສຳຄັນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມັກປາສຳລັບເຮັດປີ້ງ, ເປັນປຽງ ຫຼື ເປັນຕ່ອນສຳລັບປີ້ງ ທັງໝົດນີ້ພວກເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ທ່ານໄດ້! ດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ.

 

ປາເຊວມັອລ

ປາເຊວມັອລ ຊ໋ອກກ່າຍ (ທຳມະຊາດ)

 

ການຕັດ

ຟິນເລ
ປາເຊວມັອລຮົມຄວັນ ສະໄລ໌

chicken whole wing
 

ປາເຊວມັອລ

ປາເຊວມັອລ ເອັດແລນຕິກ (ປາລ້ຽງ) 

 

ການຕັດ

ຟິນເລ
ຕັດເປັນຕ່ອນ
ສະເຕັກ
ຫົວປາເຊວມັອລ


 

ປາເຊວມັອລ

ປາເຊວມັອລເທຣົາ ນໍເວ

 

chicken mince

ການຕັດ

ປາເຊວມັອລເປັນໂຕ - ສົດ
ປາເຊວມັອລເປັນໂຕ - ແຊ່ແຂງ

 


ປາຫິມະ

ປາຫິມະ (ແບຣັກຄອດ)

ການຕັດ

ຟິນເລ
ຕັດເປັນຕ່ອນ

chicken gizzard
 

 

ປາທູ ນໍເວ

ປາ ຊາບະ

chicken tendon

ການຕັດ

ປາທູເປັນໂຕ - ສົດ
ປາທູເປັນໂຕ - ແຊ່ແຂງ


ປາດໍລີ (ປາແພນກາຊຽດ ໄຮພອບເທວມັສ)

ດໍລີ    

marinated chicken

ການຕັດ

ຟິນເລ - ສົດ
ຟິນເລ - ແຊ່ແຂງ

 

// ກຸ້ງ

ເມື່ອເລືອກຊື້ກຸ້ງ ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກສະເພາະຂະໜາດຂອງໂຕພຽງຢ່າງດຽວເທ່ານັ້ນ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລືອກຈຳນວນໂຕໄດ້ອີກ ໂດຍການຄັດແຍກຈາກການນັບໂຕນັ້ນ ຈະຖືກນຳມາຊັ່ງເປັນກິໂລຫຼືພາວເພື່ອນັບໂຕ ຈໍານວນນ້ອຍໂຕ ໝາຍຖືງກຸ້ງມີຂະໜາດໃຫຍ່!

 
 

ກຸ້ງ