ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍ

ບໍລິສັດ ດີລັກຟູດ ກຣຸ໊ບ (DFG)ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ໂດດເດັ່ນ, ສະດວກສະບາຍ,

ຖ້າຫາກທ່ານເປັນລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດເຮົາ(DFG) ສາມາດເຂົ້າໄປເບີ່ງຂໍ້ມູນເພື່ອໃຊ້ບໍລິການທາງໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາ, ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເປັນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ,

ຂໍຂອບໃຈສໍາລັບຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານໃນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ.

ຖ້າຫາກທ່ານເປັນລູກຄ້າ / ຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍແລ້ວ, ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ທີ່ນີ້:

 
 

 
 

ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍ

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເປັນລູກຄ້າຫຼືຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍຂອງບໍລິສັດ ດີລັກຟູດ ກຣຸ໊ບ (DFG), ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນແບບຟອມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແລະພວກເຮົາຈະມີການກວດສອບຂໍ້ມູນຄືນແລ້ວຈະຕິດຕໍ່ກັບຫາທ່ານ.