ໝູ    

ຊີ້ນໝູເປັນຊີ້ນທີ່ມີລົດຊາດດີ ແລະ ມີສານອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ງ່າຍໃນການກະກຽມແລະເໝາະສຳລັບທຸກເມນູອາຫານ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສໍາລັບກະດູກຂ້າງໝູແລະບ່າໄຫຼ່ອົບ, ທ່ານພ້ອມສຳລັບອາຫານລົດຊາດທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ແລ້ວຫຼືຍັງ?

ຊີ້ນໝູຂອງພວກເຮົາມາຈາກໃສ:

  • ໄທ
  • ພາຍໃນປະເທດ
 
 

ຊິ້ນສັນຕິດກະດູກ

lamb chop

ຕັດ

ຊີ້ນໝູຕິດກະດູກ - ສົດ
ຊີ້ນໝູບໍ່ຕິດກະດູກ - ສົດ
ຊີ້ນໝູຕິດກະດູກ - ແຊ່ແຂງ
ຊີ້ນໝູບໍ່ຕິດກະດູກ - ແຊ່ແຂງ
ຊີ້ນໝູຕັດເປັນຕ່ອນ ສຳລັບເຮັດສະຕູ


 

ຊີ້ນສັນນອກໝູ    

lamb leg boneless chump on

ຕັດ

ຊີ້ນສັນທ້າຍໝູແຮມ ສົດ
ຊີ້ນສັນໃນໝູ ສົດ
ຊີ້ນສັນນອກໝູບໍ່ຕິດກະດູກ ສົດ CC
ຊີ້ນສັນນອກໝູຕິດກະດູກ ສົດ CVP
ຊີ້ນສັນນອກໝູ ແຊ່ແຂງ
ຊີ້ນສັນນອກໝູບໍ່ຕິດກະດູກ ແຊ່ແຂງ
ຊີ້ນສັນນອກໝູແຮມ ແຊ່ແຂງ
ຊີ້ນຕິດກະດູກຂ້າງສ່ວນທ້າຍ ແຊ່ແຂງ
ຊີ້ນບໍ່ຕິດກະດູກຂ້າງສ່ວນທ້າຍ ແຊ່ແຂງ
ຊີ້ນສັນໃນໝູ ແຊ່ແຂງ
ຊີ້ນສັນນອກໝູບໍ່ຕິດກະດູກ ແຊ່ແຂງ
ຊີ້ນສັນນອກໝູບໍ່ຕິດກະດູກ ແຊ່ແຂງ
ຊີ້ນຕິດກະດູກຂ້າງສ່ວນທ້າຍ ແຊ່ແຂງ


 

ຊີ້ນກະດູກຂ້າງໝູ    

 

ຕັດ

ຊີ້ນກະດູກຂ້າງໝູ ສົດ 4.9 DN
ຊີ້ນກະດູກຂ້າງໝູ ສົດ 4.9UP


 

ໝູສາມຊັ້ນ

ຕັດ

ໝູສາມຊັ້ນ ຕິດກະດູກ ແຊ່ແຂງ
ກະດູກຂ້າງໝູຕິດພື້ນທ້ອງ ແຊ່ແຂງ
ໝູສາມຊັ້ນ ບໍ່ຕິດກະດູກ ແຊ່ແຂງ
ຊີ້ນກະດູກຂ້າງໝູ ກະດູກດຽວ ແຊ່ແຂງ
ຊີ້ນໝູສະໄລ້(ຊອຍ) ແຊ່ແຂງ


 

ຊີ້ນຄໍໝູ    

ຕັດ

ໝູສະໄລ້ (ຊອຍ)
ຊີ້ນໝູເປັນກ້ອນ
ໝູເປັນໂຕ


 

ຊີ້ນໝູບົດ

ຕັດ

ຊີ້ນໝູທົ່ວໄປ
ຊີ້ນໝູ


 

ເຄື່ອງໃນໝູ    

ຜະລິດຕະພັນ

ຂາໝູ - ບໍ່ຕິດຕີນ
ຂາໝູ - ສະໄລ້(ຊອຍ) ເຄິ່ງຫນຶ່ງ
ກະເພາະໝູ
ກະດູກຄໍໝູ
ຫາງໝູ
ຫູໝູ
ຕັບໝູ


ຜະລິດຕະພັນໝູ ຮົມຄວັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ແຮມ - ສະໄລ໌(ຊອຍ)
ເບຄອນຮົມຄັວນ - ສະໄລ໌(ຊອຍ)
ໄສ້ກອກໝູ


ທ່ານກຳລັງຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ບໍ່? ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.