ກິນສະບາຍ 101

ອາຫານແບບງ່າຍດາຍ

ກິນສະບາຍ101 ຄອຍໃຫ້ບໍລິການອາຫານທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ທ່ານດ້ວຍອາຫານສຳເລັດຮູບພ້ອມຈະຮັບປະທານໄດ້ເລີຍ, ອາຫານທີ່ເຮົາຜະລິດຂື້ນມາພວກເຮົາແມ່ນຄຳນຶງເຖິງສຸຂະພາບຂອງທ່ານຢູ່ສະເໝີ ເພາະພວກເຮົາໃສ່ສ່ວນປະກອບ ແລະ ວັດຖຸດິບທີ່ສົດໃໝ່ເປັນຫຼັກ.

ກິນສະບາຍ101

495 ຖ.ດອນນົກຂຸ້ມ, ບ້ານ ດອນນົກຂຸ້ມ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

Tel: 856-2148-6064
Fax. : 856-2148-6065