ຜະລິດຕະພັນອາຫານແຊ່ແຂງ

ພວກເຮົາເປັນແຫຼ່ງສະໜອງອາຫານຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜະລິດຕະພັນນຳເຂົ້າຫຼືທ້ອງຖິ່ນ ເຫດຜົນໃນຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາຄື ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບທີດີ ແລະ ຄຸນຄ່າສູງຕໍ່ກັບສັງຄົມ. 

ຜະລິດຕະພັນອາຫານແຊ່ແຂງຂອງພວກເຮົາມາຈາກໃສ:

  • ອົດສະຕາລີ    
  • ນິວຊີແລ
  • ອາເມລິກາ

// ຜັກ ແຊ່ແຂງ

 

ຜະລິດຕະພັນ

ຜັກລວມ-ແຊ່ແຂງ
ໝາກຖົ່ວໃຫຍ່ ແຊ່ແຂງ
ແກ່ນສາລີ-ແຊ່ແຂງ
ຫົວກະຫຼົດນ້ອຍ-ແຊ່ແຂງ
ເມັດຖົ່ວລັນເຕົາ-ແຊ່ແຂງ

chicken bone in leg
chicken middle wing
chicken feet
 
 

// ມັນຝຣັ່ງ

ການຕັດ

A. ມັນຝຣັ່ງຕັດສຳເລັດຮູບເສັ້ນຍັກ 13ມມ
B. ມັນຝຣັ່ງຕັດສຳເລັດຮູບເສັ້ນຊື່ 7ມມ
C. ມັນຝຣັ່ງຕັດສຳເລັດຮູບເສັ້ນຊື່ 13ມມ
D. ມັນຝຣັ່ງແບບສະເຕັກຮາວສ໌
E. ມັນຝຣັ່ງສາມຫລ່ຽມ

A.

A.

B.

B.

C.

C.

D.

D.

E.

E.

 
 

ທ່ານກຳລັງຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ບໍ່? ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.