ມີ່101

ມີ່101 ຕົ້ນຕຳລັບ ແບບພື້ນເມືອງ

ຮ້ານມີ່101 ໃຫ້ບໍລິການມີ່ຕົ້ນຕຳລັບແທ້ຂອງເອເຊຍ ແລະ ມີລົດຊາດທີ່ແຊບໂດຍນຳໃຊ້ສ່ວນປະກອບແລະເຄື່ອງເທດທີ່ສົດໃໝ່, ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການມີ່ ທີ່ສົດກັບນ້ຳຊຸບທີ່ແຊບ, ມີປະສົບການອາຫານແບບເອເຊຍ, ການບໍລິການທີ່ດີ ແລະ ບັນຍາກາດສະດວກສະບາຍ.

ມີ່101 ຕົ້ນຕຳລັບ ແບບພື້ນເມືອງ
495/1 ຖ.ດອນນົກຂຸ້ມ, ບ.ດອນນົກຂຸ້ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

Tel: +856 20 29 881 800