// ຊີ້ນງົວ

ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜະລິດຕະພັນຊີ້ນງົວສົດແລະແຊ່ແຂງ ແລະ ຢັງເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າຊີ້ນສັດໂດຍກົງຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ, ນີ້ກໍ່ເປັນພຽງພາບລວມທົ່ວໄປຂອງລາຍການຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ລາຍລະອຽດເພີມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານ.

ຊີ້ນງົວຂອງພວກເຮົາມາຈາກໃສ:

  • ອົດສະຕາລີ

  • ນິວຊີແລນ

  • ການາດາ

  • ອາເມລິກາ

  • ໄທ

  • ທ້ອງຖິ່ນ

 
 

ຊີ້ນງົວສ່ວນນ່ອງຕິດກະດູກ

ການຕັດ

ຕັດເປັນຕ່ອນ
ຊີ້ນງົວສ່ວນນ່ອງຕິດກະດູກ
ຊີ້ນຕິດກະດູກຂາງົວ


 

 

ຊີ້ນງົວເສືອຮ້ອງໄຫ້ (ເອິກ)

ການຕັດ

ຊີ້ນເສືອຮ້ອງໄຫ້ງົວ (ເອິກ)
ຊີ້ນງົວຕິດກະດູກ


 

ຊີ້ນງົວຕິດກະດູກຂ້າງສ່ວນຫນ້າ

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວສ່ວນຄໍຫ່ານ
ສ່ວນຮອບຕາງົວ
ສ່ວນທ້າຍງົວ


 

ຊີ້ນງົວຕິດກະດູກຂ້າງ

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວຕິດກະດູກຂ້າງສ່ວນໜ້າ
ກະດູກຂ້າງງົວ
ຊີ້ນຕິດກະດູກຂ້າງສ່ວນຫຼັງງົວ


 

ຊີ້ນທີໂບນສະເຕັກງົວ

beef t-bone

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວຕິດກະດູກ


 

ຊີ້ນສັນນອກງົວ

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວຊອຍເປັນຕ່ອນ ຂະໜາດ2x3
ຊີ້ນງົວຊອຍເປັນຕ່ອນ ຂະໜາດ1x1
ຊີ້ນງົວຊອຍເປັນຕ່ອນ ຂະໜາດ0x1

 


 

ຊີ້ນສັນໃນງົວ

ການຕັດ

5/ຂຶ້ນ PSMO
UT ຊື້ 2/3 -3/4
UT -ຊື້ 4/5-5/ ຂື້ນໄປ


 

ຊີ້ນສັນທ້າຍງົວ

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວເປັນກ້ອນ


 

ຊີ້ນຂາຫຼັງງົວ

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວຕັດເປັນແຜ່ນ
ເຄິ່ງກະດູກ N / off
ຊີ້ນຕິດກະດູກໜ້າແຂ່ງງົວ


ຊີ້ນພື້ນທ້ອງງົວ

ການຕັດ

ຊີ້ນພື້ນທ້ອງງົວ
ຊີ້ນພື້ນທ້ອງງົວສະເຕັກ


 

ເຄືອງໃນງົວ

beef tails

ຜະລິດຕະພັນ

ຫາງງົວ
ຕັບງົວ
ຕັບງົວຊອຍ
ຊີ້ນງົວຊອຍບາງ(ຊີ້ນດອດ)
ຊີ້ນງົວຊອຍບາງ(ຊີ້ນດອດ)
ລີ້ນງົວ #1 ແລະ #2


 

  

ຊີ້ນຂາລາຍງົວ

ການຕັດ

ຊີ້ນໜ້າແຂ່ງງົວ
ຊີ້ນຕິດກະດູກໜ້າແຂ່ງງົວ


 

ເອັນງົວ

ການຕັດ

ງົວເປັນໂຕ
ຊີ້ນສະໄລ໌(ຊອຍ)
ຊີ້ນງົວຊອຍບາງ(ຊີ້ນດອດ)


 

ຊີ້ນງົວບົດ

beef mince

ຜະລິດຕະພັນ

ຊີ້ນງົວບົດ 73/27
ຊີ້ນງົວບົດ 81/19
ຊີ້ນງົວບົດ 90/10
ຊີ້ນງົວບົດ 93/07


 

ຊີ້ນຕັດເປັນຕ່ອນສຳລັບຕຸ໋ນ

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວເປັນກ້ອນ


 

ຊີ້ນງົວສະໄລ໌(ຊອຍ)

ຜະລິດຕະພັນ

ຊີ້ນຊອຍສຳລັບຈຸ່ມ (ເປັນແພັກ)


 

ກະດູກງົວ

ຜະລິດຕະພັນ

ແພັກ ສຳລັບຕົ້ມເຮັດນ້ຳຊຸບ


 

ຊີ້ນງົວໝັກຊອດ

beef marinated

ຜະລິດຕະພັນ

ຊີ້ນສະໄລ໌ - ຕັດເຮັດບາບີຄິວ
ຊີ້ນສະໄລ໌ - ຕັດເຮັດລົດເຜັດບາບີຄີວ
ຊີ້ນງົວເປັນກ້ອນ - ຕັດເຮັດບາບີຄິວ
ຊີ້ນງົວເປັນກ້ອນ - ຕັດເຮັດບາບີຄິວລົດເຜັດ


ທ່ານກຳລັງຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ບໍ່? ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.