// ຊີ້ນງົວ

ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜະລິດຕະພັນຊີ້ນງົວສົດແລະແຊ່ແຂງ ແລະ ຢັງເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າຊີ້ນສັດໂດຍກົງຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ, ນີ້ກໍ່ເປັນພຽງພາບລວມທົ່ວໄປຂອງລາຍການຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ລາຍລະອຽດເພີມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານ.

ຊີ້ນງົວຂອງພວກເຮົາມາຈາກໃສ:

  • ອົດສະຕາລີ    
  • ນິວຊີແລນ
  • ການາດາ
  • ອາເມລິກາ
  • ໄທ
  • ທ້ອງຖິ່ນ
 
 

ຊີ້ນງົວສ່ວນນ່ອງຕິດກະດູກ

ການຕັດ

ຕັດເປັນຕ່ອນ
ຊີ້ນງົວສ່ວນນ່ອງຕິດກະດູກ
ຊີ້ນຕິດກະດູກຂາງົວ


 

 

ຊີ້ນງົວເສືອຮ້ອງໄຫ້ (ເອິກ)

ການຕັດ

ຊີ້ນເສືອຮ້ອງໄຫ້ງົວ (ເອິກ)
ຊີ້ນງົວຕິດກະດູກ


 

ຊີ້ນງົວຕິດກະດູກຂ້າງສ່ວນຫນ້າ

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວສ່ວນຄໍຫ່ານ
ສ່ວນຮອບຕາງົວ
ສ່ວນທ້າຍງົວ


 

ຊີ້ນງົວຕິດກະດູກຂ້າງ

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວຕິດກະດູກຂ້າງສ່ວນໜ້າ
ກະດູກຂ້າງງົວ
ຊີ້ນຕິດກະດູກຂ້າງສ່ວນຫຼັງງົວ


 

ຊີ້ນທີໂບນສະເຕັກງົວ

beef t-bone

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວຕິດກະດູກ


 

ຊີ້ນສັນນອກງົວ

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວຊອຍເປັນຕ່ອນ ຂະໜາດ2x3
ຊີ້ນງົວຊອຍເປັນຕ່ອນ ຂະໜາດ1x1
ຊີ້ນງົວຊອຍເປັນຕ່ອນ ຂະໜາດ0x1

 


 

ຊີ້ນສັນໃນງົວ

ການຕັດ

5/ຂຶ້ນ PSMO
UT ຊື້ 2/3 -3/4
UT -ຊື້ 4/5-5/ ຂື້ນໄປ


 

ຊີ້ນສັນທ້າຍງົວ

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວເປັນກ້ອນ


 

ຊີ້ນຂາຫຼັງງົວ

ການຕັດ

ຊີ້ນງົວຕັດເປັນແຜ່ນ
ເຄິ່ງກະດູກ N / off
ຊີ້ນຕິດກະດູກໜ້າແຂ່ງງົວ


ຊີ້ນພື້ນທ້ອງງົວ

ການຕັດ

ຊີ້ນພື້ນທ້ອງງົວ
ຊີ້ນພື້ນທ້ອງງົວສະເຕັກ


 

ເຄືອງໃນງົວ

   beef tails