Adegamae_Banner.jpg
Emanuele-Siracusa-Centro-de-Portugal-Oeste-Adega-Mae-5.jpg
portugal-adegamae_02.jpg
Adegamae_Banner.jpg

Adegamae Intro-Laotian


 

 

SCROLL DOWN

Adegamae Intro-Laotian


 

 


 
 

Adegamae ການເລືອກວາຍ

ລະດູໃໝ່ແຫ່ງວາຍຊັ້ນດີ ຈາກ AdegaMãe ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດ!

 AdegaMãe ໄດ້ເກີດມາດ້ວຍຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນວາຍ ທີ່ມີໃນ Riberalves Group ມາຕະຫອດເວລາ. ພ້ອມກັບການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ທັນສະໄໝ, AdegaMãe ແມ່ນການລົງທຶນອັນໝັ້ນຄົງ ໃນອຸດສາຫະກໍາວາຍ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວວາຍ. ສ່ວນການຜະລິດມີລັກສະນະພິເສດ ຄືການລົງທຶນໃນວາຍແທ້ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສະເພາະຂອງ ເຂດລິສບອນ (Lisbon) ທີ່ມີອິດທິພົນແອດແລນຕິກ (Atlantic).

 
Emanuele-Siracusa-Centro-de-Portugal-Oeste-Adega-Mae-5.jpg

Adegamae Location-Laotian


Adegamae Location-Laotian


 

ວາຍ

ຂອງຖວາຍທ່ານຊາຍ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສະໜາມ/ສວນ


PintaNegra-red.png

 ວາຍ // ແດງ

ປະເພດຂອງອະງຸ່ນ //
Aragonez, Castelao

ລົດຊາດ //
ສີນິນແຈ້ງ. ການໄດ້ກິ່ນໝາກໄມ້ສົດໆ, ໝາກແບຣີທຳມະຊາດ ແລະ ກິ່ນດອກໄມ້. ນຸ້ມນວນໃນປາກ ດ້ວຍລົດຝາດຫວານໆ. ງ່າຍໆ ແລະຊື່ສັດ.

ຄູ່ກັບອາຫານ //
ເໝາະສົມກັບຊີ້ນປີ້ງ ແລະ ອາຫານປະເພດເສັ້ນ.

PintaNegra-white.png

 ວາຍ // ຂາວ

ປະເພດຂອງອະງຸ່ນ //
Fernao Pires, Arinto

ລົດຊາດ //
ສົ້ມໆ, ກິ່ນຫອມແບບເຂດຮ້ອນໜ້ອຍໜຶ່ງ, ລົດຊາດພໍດີໆ, ສົດຊື່ນດ້ວຍຄວາມສົມ.

ຄູ່ກັບອາຫານ //
ຈະເຂົາກັນດີກັບອາຫານທະເລ (ປາ ແລະ ຫອຍ).

PintaNegra-rose.png

ວາຍ // Rose

ປະເພດຂອງອະງຸ່ນ // Aragonez

ປະລິມານເຫຼົ້າ // 12,5% vol

ລົດຊາດ //
ກິ່ນຫອມ, ກິ່ນດອກໄມ້ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດໆ. ມີຄວາມສົດຊື່ນດ້ວຍຄວາມສົມ ທີ່ໃຫ້ ທ່ານຮູ້ສຶກແສງສະຫວ່າງແລະຊີວິດຊີວາ.

ຄູ່ກັບອາຫານ //
ເໝາະສົມສຳລັບການດື່ມໃນຊ່ວງ ອາຫານທ່ຽງຍາມຮ້ອນ,ສາມາດຄຽງຄູ່ກັບສະຫຼັດ, ອາຫານປະເພດເສັ້ນ ຫຼື ບາ ບີ ຄິວ.


Adegamae-Cabernet-sauvignon.png

ວາຍ // ແດງ

ປະເພດຂອງອະງຸ່ນ //
100% Pinot Noir

ການຜະລິດວາຍ //
ການບົ່ມວາຍ ແລະ ການຄົນປະສົມ ເປັນເວລາ 10 ເດືອນ ໃນກ່ອງໂອກຝຣັ່ງ.

ລົດຊາດ //
ສີປານກາງ. ມີກິ່ນຫອມຂອງແບຣີ້ທຳມະຊາດ ແລະ ລົດຊາດນາໆຊາດ. ລົດຊາດນຸ້ມນວນສົມຄວນ, ຫຼູຫຼາ.

ຄູ່ກັບອາຫານ //
ເຂົ້າກັນກັບອາຫານນາໆຊາດ ແລະ ເນີຍ.


Adegamae-Cabernet-sauvignon.png

ວາຍ // ແດງ

ປະເພດຂອງອະງຸ່ນ //
Touriga Nacional, Merlot

ການຜະລິດວາຍ //
ເກັບກ່ຽວດ້ວຍມື ໃສ່ຫີບ 18 ກິໂລ. ແຍກກ້ານອອກໝົດ. ສອງວັນຂອງໄລຍະການແຊ່ເຢັນ. ການບົ່ມວາຍຢ່າງຄວບຄຸ້ມອຸນຫະພູມເປັນເວລາ15 ວັນ. ມີອາຍຸໃນກ່ອງໂອກຝຣັ່ງແບບໃໝ່ ເປັນເວລາ 18 ເດືອນ.

ລົດຊາດ //
ປະສົມປະສານຢາງຕົ້ນໄມ້, ແຮ່ ແລະ ໝາກໄມ້ດຳ. ລົດຊາດຊັດເຈນໃນປາກ, ລົດຝາດເຂົ້າກັບໄມ້. ລົດຊາດຍາວນານ ແລະ ທົນທານ.

ຄູ່ກັບອາຫານ //
ຄຽງຄູ່ໄດ້ດີກັບເນີຍ ແລະ ຊີ້ນແດງ.

portugal-adegamae_02.jpg

Adegamae Closing-Laotian


ບັນດາຜູ່ເຮັດວາຍ Anselmo Mendes ແລະ Diogo Lopes ແບ່ງປັນຄວາມຫຼັງໄຫຼໃນວາຍ ແລະ ເປັນທີມທີ່ເລີດ, ທີ່ມີການ ປະສັມປະສານລະຫວ່າງຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຖືກເວລາ ເພື່ອປະດິດສ້າງວາຍຂອງພວກເຮົາ.

Adegamae Closing-Laotian


ບັນດາຜູ່ເຮັດວາຍ Anselmo Mendes ແລະ Diogo Lopes ແບ່ງປັນຄວາມຫຼັງໄຫຼໃນວາຍ ແລະ ເປັນທີມທີ່ເລີດ, ທີ່ມີການ ປະສັມປະສານລະຫວ່າງຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຖືກເວລາ ເພື່ອປະດິດສ້າງວາຍຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາມີຮ່ອງຮອຍຂອງການລວບລວມສາຍ.